Procedura aplikowania - czytajmy regulaminy

Procedura ubiegania się o dofinansowanie została znacznie uproszczona w porównaniu z poprzednią perspektywą finansową. Wnioski w większości przypadków składane są wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków, który bezpośrednio weryfikuje większość kryteriów formalnych. Co ważne, w wielu przypadkach nie ma konieczności składania aplikacji w wersji papierowej, zaś generatory przyjmują wnioski do 23:59 w dniu zamknięcia. Pamiętajmy jednak, iż występują różnice pomiędzy poszczególnymi konkursami i można znaleźć pewne wątki w zakresie procedury aplikowania:

  • Wnioski składane do północy. Zasada ta obowiązuje w przypadku projektów badawczo-rozwojowych (Szybka ścieżka, Demonstrator, programy sektorowe) realizowanych przez NCBiR. Natomiast konkursy innowacyjne realizowane przez PARP czy Ministerstwo Gospodarki (inwestycje, w tym również inwestycje w infrastrukturę B+R) zakładają konkretną godzinę zamknięcia naboru. Najczęściej jest to godzina 16:00 w dniu zakończenia przyjmowania wniosków.Dodatkowo instytucje te wymagają potwierdzenia złożenia wniosku poprzez przekazanie do nich wersji papierowej przygotowanej aplikacji.
  • Język składania wniosku o dofinansowanie. Zazwyczaj jest to język polski, ale zdarzają się sytuacje, gdzie część punktów opisowych musi być przetłumaczona na język angielski (Szybka ścieżka, Demonstrator) bądź całość aplikacji powinna być przygotowana w języku angielskim (programy sektorowe).
  • Załączniki. W konkursach na przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe ich ilość jest ograniczona, jednak w przypadku naborów realizowanych przez PARP czy MG, należy dołączyć dodatkowe dokumenty jak, m.in. agenda badawcza w przypadku konkursu 2.1 PO IG, dokumenty potwierdzające zewnętrzne finansowanie (promesa kredytowa, promesa leasingowa), dokumenty potwierdzające ponoszenie wydatków w zakresie prac B+R.
  • Okres realizacji projektów. O ile okres kwalifikowalności wydatków nie może wykraczać poza 31 grudnia 2023 roku, to jednak część konkursów wprowadza dodatkowe ograniczenia – m.in. Poddziałanie 3.2.1 PO IR– maksymalny okres realizacji projektu 3 lata, zaś Poddziałanie 1.3.1 PO PW – maksymalny okres realizacji projektu to 30 miesięcy.

Post stanowi fragment artykułu napisanego przez naszego eksperta - Magdalenę Mróz: Inwestuj w R&D i bądź innowatorem - dotacje czekają na Ciebie! Jak zdobyć dofinansowanie?. Cały artykuł dostępny jest tutaj.

Potrzebujesz pomocy w zakresie przygotowania wniosku? Skontaktuj się z nami: 22 611 73 20 lub info.pl@pnocee.com