Jolanta Kałuska

Solo czy w zespole? Dwie strategie pozyskiwania dotacji i realizowania projektu

Nowa perspektywa 2014 – 2020 jest równocześnie ostatnią, w ramach której Polska może spodziewać się tak dużego zastrzyku finansowego (72,9 mld). Będzie też ostatnią szansą na współfinansowanie projektów (również tych inwestycyjnych) w formie dotacji. Po 2020 roku pozostaną już tylko instrumenty zwrotne lub mieszane, z punktu widzenia przedsiębiorcy znacznie mniej atrakcyjne od pomocy bezzwrotnej. Bieżąca perspektywa finansowa stanowiła dla przedsiębiorstw poligon doświadczalny. Wzrost świadomości w zakresie wykorzystania środków pomocowych (zarówno tych unijnych, brukselskich jak i krajowych) widoczny jest w ilości przedsiębiorstw startujących do nowych konkursów. Kończąca się perspektywa 2007-2014 a wraz z nią ostatnie miesiące finansowania projektów powoduje, iż wielu przedsiębiorców nerwowo zastanawia się nad kontynuowaniem możliwości finansowania swoich pomysłów. (Szczególnie kiedy dofinansowanie obejmuje koszty bieżąco ponoszone przez przedsiębiorców np. koszty osobowe, koszty operacyjne, koszty ogólne).

Strony