Lesław Janowicz

Alternatywne źródła finansowania inwestycji w biopaliwa w perspektywie 2014-2020.

W ostatnim okresie w przemysł produkcji biopaliw zainwestowane zostały na całym świecie olbrzymie kapitały. Obserwowano dynamiczny przyrost inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym instalacji do produkcji biopaliw. Tak duże zainteresowanie wynika m.in. z wysokich cen paliw na światowych rynkach oraz ograniczonego zasobu ropy naftowej.