Tomasz Hoffmann

Dotacja w 100% finansuje zatrudnienie naukowca w firmie

PSDB przeprowadziła badania, których celem było zrozumienie parametrów, jakich spełnienie pozwoliłoby na tworzenie synergii pomiędzy tymi dwoma światami. Badania PSDB pokazały, że młodzi naukowcy mogą się lepiej odnajdować w środowisku stwarzanym im przez przedsiębiorstwa. Wynika to z faktu, że firmy tworzą kulturę efektywności i stawiania sobie celów w projekcie badawczym, doceniają praktyczne zastosowanie wyników badań i efekty (również finansowe) prac zespołu badawczego. Uczelnie natomiast poprzez bardzo hierarchiczny układ odbierają młodym naukowcom możliwość ponoszenia ryzyka w podejmowanych tematach badawczych, a sukces pojmują poprzez formalną poprawność realizacji projektu. Znacząco zamyka to drogę do badania tego co jeszcze nieodkryte.

Strony