1.3.2 WSPIERANIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKANIOWYM

ZAKRES PROGRAMU

Celem Poddziałania jest wspieranie kompleksowej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, zmierzającej do zwiększenia efektywności energetycznej budynków:

·        ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;

·        wymiana oświetlenia na energooszczędne (w częściach wspólnych budynków);

·        przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła

·        instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE

·        budowa lub przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;

·        zastosowanie automatyki pogodowej;

·        zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;

·        budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;

·        instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;

·        instalacja OZE3 w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;

·        opracowanie projektów modernizacji energetycznej stanowiących element projektu inwestycyjnego;

·        instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;

·        modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

·        instalacja zaworów podpionowych i termostatów;

·        tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”;

·        przeprowadzenie audytów energetycznych jako elementu projektu inwestycyjnego.

 

Wnioskodawca nie może ubiegać o dofinansowanie projektu, jeśli uzyskał dofinansowanie w ramach regionalnego programu operacyjnego.

 

BENEFICJENCI ORAZ GRUPY DOCELOWE

·        Spółdzielnie mieszkaniowe

·        Wspólnoty mieszkaniowe

TERMIN NABORU:

Od 30 czerwca 2016 r do 31 października 2016 r.

 

BUDŻET:

821 326 774 pln.

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

do 85% kosztów kwalifikowanych