4.4 – SZANSA DLA MAŁYCH I POMYSŁOWYCH

Duża szansa dla małych
Ponad trzy lata czekaliśmy na informacje o planowanym naborze wniosków w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości da ponownie szansę przedsiębiorcom na rozwój inwestycji opartych na innowacyjnym rozwiązaniu technologicznym. Liczy się pomysł Ideą tego rodzaju inwestycji jest wprowadzenie rozwiązania technologicznego, które: a) na świecie nie jest stosowane dłużej niż 3 lata, b) bądź też stosunek wartości sprzedaży (na świecie) wyrobów wytworzonych w oparciu o zastosowaną technologię do wartości sprzedaży (na świecie) w branży, do której należą te wyroby jest mniejszy niż 15%. W oparciu o wdrożone rozwiązanie należy wprowadzić na rynek nowy lub znacząco ulepszony produkt lub usługę. Poprzez innowacyjność w tym działaniu można rozumieć np. wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji. O innowacyjności decydować mogą poszczególne jej elementy np. zastosowanie innowacyjnych urządzeń, maszyn. Kto tym razem może ubiegać się o dotację? Beneficjentami w ramach planowanego naboru mogą być tylko mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy. Dla porównania, w naborach z lat 2008 oraz 2009 mogły brać udział także duże przedsiębiorstwa. Ile trzeba wydać, żeby dostać? Wartość inwestycji musi przekroczyć 8 mln PLN. Poziom wsparcia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji i wynosi 40-70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. W ramach poprzednich naborów wydano zdecydowanie więcej środków niż przewidywał to budżet na poszczególne konkursy. Najwięcej dotacji przyznano w naborze z 2008 r.
 

Różnice na pierwszy „rzut oka” Planowany nabór wprowadza dodatkowe kryterium obligatoryjne, którym jest gotowość do realizacji projektu. Co to oznacza w praktyce? Oznacza tyle, że dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie inwestycje, które na dzień składania dokumentacji aplikacyjnej są wykonalne techniczne czyli posiadające niezbędne dokumenty takie jak m.in. pozwolenie na budowę czy decyzję środowiskową. W poprzednich naborach wymienione dokumenty należało dostarczyć na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność. Do kryteriów obligatoryjnych dodano również wymóg, iż nowy lub zasadniczo ulepszony produkt będzie wykazywał użyteczność dla potencjalnych odbiorców oraz będzie posiadać przewagi konkurencyjne w stosunku do oferty innych podmiotów działających w branży. PARP zawęziła kryterium związane z posiadaniem patentu i prawem ochronnym na wzór przemysłowy. Planowany nabór zakłada, że wyżej wymienione kryteria muszą być dodatkowo zastosowane jako zasadniczy element innowacyjności produktowej bądź technologicznej. Zrezygnowano także z oceny formalnej. Kryteria dotyczące oceny formalnej będą automatycznie weryfikowane poprzez aplikację Generator Wniosków.

W planowanym naborze pojawi się natomiast nowy etap oceny wniosków i będzie nim Panel Ekspertów, który oceniał będzie następujące aspekty: - innowacyjność produktu w skali międzynarodowej, - opłacalność projektu, - konkurencyjność produktu na rynku międzynarodowym, - strategia zarządzania realizacją projektu w ujęciu organizacyjnym, kadrowym, kosztowym i kontrolnym, - strategia marketingowa wprowadzenia produktu na rynek. Reasumując Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 15 maja do 5 czerwca br. Aby zdążyć z przygotowaniem dokumentacji przedsiębiorca musi podjąć już teraz działania związane z przygotowaniem prawnym i technicznym inwestycji, gdyż jest to ostatni moment aby uzyskać m.in. decyzję środowiskową czy też pozwolenie na budowę w obszarze planowanej inwestycji. Przy poprzednich naborach wniosków wiele trudności sprawiało spełnienie kryterium związanego z posiadaniem patentu, dlatego warto aby aplikujący już teraz rozpoczęli działania w tym kierunku.

Autor: Anna Walat, PNO Consultants Sp. z o. o., Młodszy Konsultant

Artykuł chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym prawo Autora -  zastrzeżone. Jakiekolwiek rozpowszechnianie bez zgody PNO CEE jest zabronione.

 

Data publikacji: 
17-04-2013