Analizujemy, aplikujemy, rozliczamy i przeprowadzamy audyt

Dzięki naszym kompleksowym usługom, ogromnej wiedzy i kreatywności wiemy, jak połączyć wszystkie rodzaje finansowania i stworzyć jedno – najlepsze dla Ciebie rozwiązanie, które zapewni Twojej inwestycji szybki start. 
 
Od wielu lat zajmujemy się przygotowaniem wysokiej jakości wniosków o dofinansowanie projektu za pomocą dotacji unijnych. Tylko w ciągu ostatnich kilku lat złożyliśmy około 500 wniosków na kwoty od 200,000 do 20 mln EUR. Dysponujemy rozbudowaną ‘siecią’ zaufanych partnerów, dzięki czemu zaproponujemy Ci wybór najlepszych do konsorcjum projektowego. Każdy projekt przygotowujemy w taki sposób, aby był zgodny ze wszelkimi stosownymi przepisami i/lub normami unijnymi. Przygotujemy opisy techniczne, budżety, przeanalizujemy plany i możliwości biznesowe. W ramach realizacji projektu PNO w szczególności wspiera beneficjenta – nie tylko w zakresie sprawozdawczości i komunikacji z instytucjami. Podejmujemy się również wsparcia beneficjentów, których projektów nie jesteśmy autorami.