Badania i rozwój

PNO współpracuje z przedsiębiorstwami z sektora produkcyjnego i usługowego. Nasze wieloletnie doświadczenie i działalność w obydwu obszarach pozwoliło nam zbudować bogatą sieć partnerów (w tym parki technologiczne i wiodące instytuty badawcze), zapewniającą wspólne opracowanie najtrudniejszych i zarazem najbardziej wartościowych projektów badawczo - rozwojowych. 
 
Zapewniamy wsparcie w zakresie utworzenia wizji niezbędnej do kontynuowania dialogu z władzami rządowymi oraz pomoc w zidentyfikowaniu i wyszukaniu możliwości uzyskania finansowania z różnych źródeł. Dzięki ścisłej współpracy z Tobą i Twoimi partnerami opracujemy i wykorzystamy możliwości finansowania dedykowane sektorowi, w którym funkcjonuje Twoja firma.
 
Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń do mnie:

Magdalena Mróz

Branch Manager
Action Line Manager R&D

T: 22 611 73 20
E: magdalena.mroz@pnocee.com