Ekologia i OZE

Przemysł przetwórczy ma ogromny udział w redukcji emisji CO2 na poziomie globalnym. Stała poprawa sytuacji ekologicznej została podniesiona do rangi kluczowej wartości i strategicznego celu dla organizacji, ludzi i produktów. Takie działanie jest zgodne z celami Unii Europejskiej do roku 2020. Redukcja zasobów naturalnych, surowców, emisji CO2, wzrost wykorzystania energii odnawialnej oraz wydajność energetyczna we wszystkich procesach to najważniejsze cele finansowania publicznego na kolejne dziesięciolecia. 
 
Branże energetyki, recyklingu i utylizacji odpadów związane są ze zrównoważoną ochroną środowiska. Spełniają bardzo ambitne cele wyznaczone przez Unię Europejską na rok 2020: 14% wykorzystania energii odnawialnej, 20% redukcji emisji CO2, 20% zwiększenia wydajności energii. Od wielu lat PNO uczestniczy w projektach dotyczących energetyki i gospodarki odpadami. Dzięki temu staliśmy się specjalistami w zakresie finansowania projektów tego rodzaju . Nasi eksperci są doskonale zorientowani w wymienionych tematach:
  • elektrownie wiatrowe, 
  • bio-energia, 
  • CCS (przechowywanie, wychwytywanieCO2 oraz infrastruktura)’, 
  • energia słoneczna, • ‘inteligentne systemy elektroenergetyczne, 
  • "inteligentne miasta" (miasta lub regiony skupiające się na przestrzeni, energetyce i transporcie), 
  • zrównoważone budownictwo, 
  • recykling, 
  • koncepcja cradle-to-cradle, 
 
Dzięki wiedzy oraz doświadczeniu, możemy zapewnić finansowanie Twojego projektu.
 
Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń do mnie:

Beata Maczyszyn

Environmental Engineering Manager

T: 22 611 73 20
E: beata.maczyszyn@pnocee.com