GAME INN program sektorowy

GAME INN - dotacja dla polskiego sektora gier komputerowych

CEL PROGRAMU

Program sektorowy GameINN ma na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.

Dofinansowanie- na realizację projektów, które obejmują

badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

OBSZARY TEMATYCZNE PROGRAMU

 • Projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,
 • Platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,
 • Zastosowania Sztucznej Inteligencji,
 • Nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,
 • Cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,
 • Narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,
 • Rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

BENEFICJENCI
Przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

 • 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
 • 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw


NABÓR WNIOSKÓW
od 1 czerwca  2016 r. do 16 sierpnia 2016 r.

BUDŻET

budżet Programu sektorowego Game INN wynosi 80 000 000 PLN

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 500 000 PLN
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN
 • Na badania przemysłowe do 80% kosztów kwalifikowanych,
 • Na prace rozwojowe do 60% kosztów kwalifikowanych.

 

więcej informacji:

Magdalena Mróz
T: +48 663 883 391
M: magdalena.mroz@pnocee.com