Grant Scan

Analiza typu GRANT SCAN ma na celu przedstawienie zarówno najbardziej atrakcyjnych możliwości dotacyjnych jak i procedury umożliwiającej osiągnięcie maksymalnych wyników w ramach dostępnych form dofinansowania Twojej inwestycji. Zakres analizy obejmuje dotacje dostępne na kilku poziomach: centralnym i regionalnym a także dostępne środki w ramach Programów Wspólnotowych Unii Europejskiej (tzw. dotacje z Brukseli).

Analiza GRANT SCAN zawiera przeprowadzenie ogólnej analizy działalności gospodarczej pod kątem realizowanych projektów, określenie zakresu działalności w Polsce i na świecie, przeprowadzenie analizy planów rozwojowych, ustalenie celów i ewentualnych barier na obsługiwanych rynkach,  wskazanie najbardziej odpowiednich programów wsparcia (europejskich, krajowych i regionalnych) dopasowywanych do działalności.

W wyniku analizy powstaje raport zawierający rekomendacje i wskazania koniecznych do podjęcia działań dotyczących dofinansowania projektów w krótkim okresie czasu.
 

Dowiedz się więcej na temat analizy możliwości dotacyjnych. Skontaktuj się ze mną:
Marek Dalka - Operations Manager
T: 22 370 28 66 
E: marek.dalka@pnocee.com