INNOSBZ dotacja na rozwój bezzałogowych statków powietrznych

INNOSBZ dotacja na rozwój bezzałogowych statków powietrznych

CEL PROGRAMU

INNOSBZ wesprze projekty badawcze i rozwojowe w dziedzinie awioniki. W ramach dofinansowanych przedsięwzięć powstaną m.in.:
bezzałogowe statki powietrzne, platformy lądowe i nawodne, a także aplikacje przemysłowe do wykonywania misji wspomagania zarządzania kryzysowego.

GRUPA I

 • Bezzałogowe statki powietrzne BSP
 • Bezzałogowe platformy lądowe BPL
 • Bezzałogowe platformy nawodne BPN

GRUPA II

 • Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPN
 • Aplikacje przemysłowe do wykonywania misji wspomagania zarządzania kryzysowego,
  ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony środowiska i nadzoru przemysłowego

BENEFICJENCI

Przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców.

 

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

 • 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
 • 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw

NABÓR WNIOSKÓW

od 10 czerwca  2016 r. do 11 lipca 2016 r.

BUDŻET

budżet Programu sektorowego INNOSBZ wynosi

 50 000 000 PLN, w tym:

 • 35 000 000 PLN na dofinansowanie realizacji projektów z Grupy I
 • 15 000 000 PLN na dofinansowanie realizacji projektów z Grupy II


WYSOKOŚĆ WSPARCIA

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu

wynosi 2 000 000 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.

 • na badania przemysłowe do 80% kosztów kwalifikowanych,
 • na prace rozwojowe do 60% kosztów kwalifikowanych.

 

Więcej informacji:

Magdalena Mróz
M: magdalena.mroz@pnocee.com
T: 663 883 391