INNOSTAL Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR

INNOSTAL -120 mln na innowacje dla polskich firm z przemysłu stalowego

CEL PROGRAMU

Program sektorowy INNOSTAL ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 roku. Dofinansowanie- na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

OBSZARY TEMATYCZNE PROGRAMU

 • Nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania,
 • Nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej,
 • Odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,
 • Optymalizacje zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,
 • Innowacyjne systemy i technologie zmniejszające szkodliwe emisje do  środowiska,
 • Innowacyjne rozwiązania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne.

BENEFICJENCI
Przedsiębiorcy i konsorcja przedsiębiorców.


*Okres realizacji projektu nie może przekraczać 3 lat.

*Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy.

 • 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
 • 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw

NABÓR WNIOSKÓW
od 1 czerwca  2016 r. do 15 września 2016 r.

BUDŻET
budżet Programu sektorowego INNOSTAL wynosi120 000 000 PLN

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego wynosi 2 000 000 PLN.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego  30 000 000 PLN.
 • Na badania przemysłowe do 80% kosztów kwalifikowanych,
 • na prace rozwojowe do 60% kosztów kwalifikowanych.

Więcej informacji:

Magdalena Mróz
T: +48 663 883 391
M: magdalena.mroz@pnocee.com