Innowacje

Przemysł przetwórczy obsługuje szeroki zakres produktów i procesów, często wymagających nakładów kapitałowych, materiałowych i energetycznych. Przemysł ten musi sprostać dużym wyzwaniom, aby utrzymać konkurencyjność poprzez innowację, uwzględniając jednocześnie kwestie ekologiczne. Jednocześnie interesy tego sektora są zgodne z interesami społeczeństwa, a w związku z tym również władz rządowych. Dzięki temu dla obszarów innowacji dostępnych jest wiele rodzajów dotacji i programów motywacyjnych. Poznanie i wykorzystanie ich pełnego potencjału wymaga wiele uwagi i wyspecjalizowanego podejścia. Eksperci PNO oferują w tym zakresie odpowiednie. 
 
Innowacja jest niezbędna dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju. Nowatorskie rozwiązania są również ważnym elementem projektów energetycznych i utylizacji odpadów, dla których najbardziej istotną kwestią staje się dokonywanie prawidłowych wyborów. Projekty energetyczne i związane z gospodarką odpadami są szczególnie ważne z punktu widzenia polityk horyzontalnych państw oraz związanych z nimi strategiami działań. Na działania w tym zakresie dostępne są dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty, fundusze i gwarancje. 
 
Innowacja i zrównoważona działalność to także coraz ważniejsze tematy w sektorze transportu i logistyki. Liderów w sektorze transportu i łańcucha dostaw wyróżniają m. in. umiejętność dostosowania koncepcji takich jak logistyka wsteczna lub przewozy intermodalne. Zapewnienie działania systemu logistyki i łańcucha dostaw zgodnie z potrzebami klientów nigdy nie jest łatwe. Wprowadzenie innowacji do zasadniczo konserwatywnego przemysłu bywa bardzo wymagające. Zrównoważona działalność lub wprowadzenie intermodalnych rozwiązań może wydawać się przewoźnikowi zbyt daleko idącym pomysłem, a na pewno wymaga znacznych nakładów kapitałowych. Władze krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Komisja Europejska dokładają starań, aby pomóc operatorom logistycznym w utworzeniu bardziej konkurencyjnego, zrównoważonego i innowacyjnego sektora. Eksperci PNO pomogą Ci znaleźć wsparcie, które zostawi konkurencję daleko w tyle.
 
Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń do mnie:

Marek Dalka

Operations Manager

T: 22 611 73 20
E: marek.dalka@pnocee.com