Ludzie

ZESPÓŁ PROJEKTOWY
Ludzie tworzący nasz zespół pochodzą z różnych środowisk biznesowych. Doskonale łączą lokalne know-how z możliwościami finansowania publiczno-prywatnego rozumiejąc przy tym dynamikę klientów międzynarodowych. Większość z naszych ekspertów posiada stopnie naukowe w takich dziedzinach jak: ekonomia, prawo i administracja publiczna.
 
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCY
Głównym celem zespołu zarządzającego PNO CEE jest uzyskanie efektu, który będzie przełomowy dla firmy, klientów i partnerów powiązanych z firmą. Zespół tworzą osoby trwale związane z regionem oraz doświadczeni menedżerowie obcego pochodzenia. Głównym zadaniem zespołu jest zarządzanie firmą na najwyższym szczeblu, jak również przewodzenie firmie we wspieraniu klientów.
 
PARTNERZY
Zespół partnerów posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz kompetencje w zakresie rozwoju działalności, zarządzania finansami przedsiębiorstwa i wiedzę na temat finansowania ze środków publicznych. Członkami zespołu kierowniczego są: 
  • Tomasz Hoffmann 
  • Christian Rebernig
 
Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu ekspertów wypełnij formularz w zakładce kariera.