Partner w rozwoju

PNO Consultants to wiodąca firma doradztwa dotacyjnego w Europie. Obecna jest na europejskim rynku od 28 lat i posiada swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach wspólnoty. Od początku działalności zajmuje się wspieraniem przedsiębiorstw w korzystaniu z pomocy publicznej i specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, krajowych i regionalnych.

Wraz z PNO klienci mogą pozyskiwać dotacje z pełnego katalogu programów operacyjnych Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Uzupełnieniem funduszy strukturalnych są pozyskiwane przez PNO Consultants dotacje z około 200 Programów Wspólnotowych zarządzanych bezpośrednio przez Komisję Europejską. Są to projekty dotyczące kluczowych zagadnień dla całej Wspólnoty Europejskiej, o których wiedza w Polsce nadal jest relatywnie mała, a są one zdecydowanie łatwiejsze do wykonania na etapie realizacji projektu. Uczestnictwo w programie tzw. dotacji brukselskich jest również nobilitujące dla przedsiębiorstwa i niejednokrotnie owocuje pozyskaniem nowych partnerów biznesowych – klientów i współpracowników branżowych. 

W Polsce spółka PNO Consultants posiada trzy biura zlokalizowane w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie. Zatrudnia kilkudziesięciu specjalistów z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych. Firma świadczy usługi o zasięgu ogólnopolskim – pozyskując dotacje dla sektora prywatnego, administracji publicznej, uniwersytetów i instytucji badawczych oraz organizacji pozarządowych, jak i ogólnoeuropejskim – ułatwiając międzynarodowym koncernom zaistnienie na polskim rynku. – Jesteśmy firmą międzynarodową i dotacjami, które są dostępne w Polsce potrafimy zachęcić do zainwestowania na naszym rynku zamiast w innym kraju wspólnoty lub państwie ościennym. – mówi Tomasz Hoffmann, prezes zarządu PNO Consultants Sp. z o.o.

Dzięki tej wszechstronności, uniwersalności w obsługiwanych programach i doświadczeniu specjaliści PNO Consultants są w stanie odpowiedzieć na potrzeby klientów, będąc dla nich partnerem na wszystkich etapach pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Od analizy założeń projektu, wyszukania dotacji i innych możliwych form pomocy publicznej, budowy konsorcjum, optymalizacji finansowej, przygotowania dokumentacji aplikacyjnej aż do rozliczenia przyznanej dotacji. – Zanim podejmiemy się pozyskania dotacji dla naszego klienta, dokonujemy rzetelnej i dogłębnej analizy projektu aby zrozumieć czy warto starać się o daną dotację. Ta analiza jest wartościową, rzetelną informacją dla naszego potencjalnego klienta. Podejmujemy się tylko projektów, w które wierzymy. O których jesteśmy przekonani, że wpasowują się w wytyczne programów, ale również są atrakcyjne merytorycznie. Dzięki temu skuteczność w pozyskiwaniu dotacji przez naszą firmę przekracza 80%, a dla naszych klientów nie jesteśmy dostawcą usług ale jesteśmy partnerem w ich rozwoju – mówi Tomasz Hoffmann. Potwierdzają to liczby. W latach 2007 – 2013 specjaliści PNO Consultants Sp. z o.o. pozyskali dla swoich klientów ponad 1,2 miliarda zł.

Zrozumieć dotacje

Działalność z poszanowaniem etycznych zasad biznesu oraz dojrzałość specjalistów PNO w podejściu do klienta na etapie aplikacji i analizy projektu pozwala uniknąć problemów i komplikacji w fazie realizacji danego przedsięwzięcia. Jak mówi prezes PNO Consultants Tomasz Hoffmann, chcąc aplikować o fundusze europejskie należy zrozumieć, że dotacje to nie są pieniądze rozdane. Należy uświadomić sobie, że instytucje tworzące projekty, np. Komisja Europejska lub Rząd RP, wdrażając je w życie chcą osiągnąć konkretne cele w postaci wyrównania warunków ekonomicznych i społecznych oraz zmniejszenia różnic w poziomie rozwoju we wszystkich regionach Unii Europejskiej. – Urzędnicy są strażnikami celów danego programu i strażnikami rzetelności wydania przyznanej dotacji. Wykorzystują dostępne im narzędzia, stąd rozbudowana biurokracja. Uważam natomiast, że jeżeli zadaje się dobre pytania urzędnikom to otrzymuje się zawsze rzetelną odpowiedź na postawione pytanie i można się dowiedzieć czego potrzebują. – mówi prezes T. Hoffmann.

Bieżąca kooperacja i otwartość na porozumienie z instytucją wdrażającą jest szczególnie ważna biorąc pod uwagę, że proces aplikacji o dotację jest rozciągnięty w czasie i  trwa wiele miesięcy, a czasami nawet kilka lat. W tym okresie zachodzą zmiany na rynku i często oryginalny projekt nie wpasowuje się w aktualne potrzeby. Współpraca z instytucją finansującą pozwala wprowadzić niezbędne zmiany. – Osobiście jestem zaangażowany w codzienne operacyjne działania firmy we wszystkich krajach Europy centralnej i z dumą muszę przyznać, że nastawienie urzędników polskich instytucji finansujących na pomoc i obsłużenie beneficjenta jest wbrew powszechnej opinii bardzo dobre. Mocno dystansujemy w tej kwestii pozostałe kraje. – dodaje prezes PNO. 

Dotacje 2014 – 2020

Obecnym priorytetem Unii Europejskiej jest rozwój innowacyjności i funkcjonujące programy silnie podkreślają ten pierwiastek. W nadchodzącej perspektywie dotacji unijnych na lata 2014 – 2020 należy spodziewać się szeregu zmian w funkcjonowaniu funduszy europejskich. Główną funkcją dotacji, które w dużej mierze będą miały charakter pożyczkowy a nie bezzwrotny, ma być stymulowanie gospodarki, dlatego fundusze z nowej perspektywy finansowej w dominującej mierze przeznaczone będą dla firm z sektora małych i średnich, a większość środków będzie dysponowana na poziomie regionów, co z pewnością spowoduje  fragmentację funduszy i większe komplikacje. W dobrym rozeznaniu w nowych programach unijnych i dopasowaniu najlepszego do danej inwestycji po raz kolejny niezbędni będą specjaliści. – W latach 2014-2020 chcemy wspierać naszych klientów w zarządzaniu projektem objętego dotacją. Chcemy aby nasza usługa nie kończyła się na pozyskaniu dotacji i jej rozliczeniu ale również aby klient z naszą pomocą przeszedł sprawnie przez cały projekt – podsumuje Tomasz Hoffmann.
 

Facebook-like-button.jpeg

Artykuł chroniony jest prawem autorskim. Wszelkie prawa, w tym prawo Autora -  zastrzeżone. Jakiekolwiek rozpowszechnianie bez zgody PNO CEE jest zabronione.

Data publikacji: 
14-06-2013