Polityka prywatności

1. ZASTOSOWANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI

1.1. Niniejsza Polityka prywatności ("Polityka prywatności") ma zastosowanie do serwisu internetowego zmieszczonego pod adresem www.pnocee.com ("Serwis") a także www.pnocee.pl, www.pnocee.co.at (…)
1.2. Serwis prowadzony jest przez firmę PNO Consultants Sp. z o. o.(„PNO”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ostrobramskiej 75C, NIP 525-232-50-69, KRS 0000226635, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII WG KRS, kapitał zakładowy: 5 240 000,00 zł
1.3. Polityka prywatności nie dotyczy innych stron internetowych niż prowadzone przez PNO, nawet jeżeli informacje o nich lub odpowiednie odnośniki (linki) znajdują się w Serwisie. 

2. DANE OSOBOWE

2.1. PNO szanuje prawo użytkowników do prywatności oraz dba ze szczególną starannością o ochronę ich danych osobowych.
2.2. PNO zbiera i przetwarza następujące dane osobowe użytkowników: imię, nazwisko, nazwa firmy, branża, adres e-mail, numer telefonu i jest ich administratorem.
2.3. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do ich danych osobowych a także prawo do zmian.
2.4. Podanie danych osobowych w Serwisie jest dobrowolne.
2.5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm. ) oraz przepisami wykonawczymi do ustaw.
2.6. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, podane przez Użytkownika dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

3. ZMIANY
3.1. PNO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.