Program Prewencji Wypadkowej

Uruchomione zostały środki krajowe dla finansowania projektów służących poprawie bezpieczeństwa pracy. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Prewencji Wypadkowej może obejmować zarówno działania inwestycyjne jak i doradcze. Program przeznaczony jest zarówno dla małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Dotacja może sięgać nawet 90% kosztów projektu. Wnioski można składać w trybie ciągłym do odwołania.

Katalog doradztwa objętego dofinansowaniem obejmuje m.in:

 • przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami;
 • wykonywania pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników;
 • dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej;
 • przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy;
 • wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych;
 • opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy;


Katalog działań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem obejmuje zakup i instalację:

 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń;
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych;
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk;
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa;
 • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach,
 • obudów, osłon i ekranów chroniących;
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych;
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych;
 • neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze;
 • urządzeń i elementów wentylacji miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej;
 • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 • maszyn i urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa prac na wysokości;
 • wózków jezdniowych podnośnikowych;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • modernizacja linii technologicznej


W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się ze mną:
Jolanta Kałuska – Senior Compliance Manager
M: +48 508 342 441
E: jolanta.kaluska@pnocee.com