Regulamin Newslettera

Zamawiający Newsletter wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez PNO Consultants Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramskiej 75 C oraz przez inne spółki PNO CEE. Podanie danych jest dobrowolne. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania w dowolnym momencie. Zamawiający może zrezygnować z otrzymywania informacji w dowolnym momencie wypisując się poprzez użycie linka znajdującego się w dolnej części wiadomości. Zmiany regulaminu będą publikowane w tym miejscu bez wcześniejszego uprzedzenia.