RPO Maz - 4.3.1, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

 

 

RPO Maz - 4.3.1, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

terminy konkursu: od 30 września 2016 r do 1 grudnia 2016 r. do godz. 15:00

beneficjenci:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • przedsiębiorstwa wykonujące zadania JST w zakresie publicznego transportu miejskiego, które spełniają wskazaną w regulaminie definicję operatora.

OBSZAR KONKURSU:

Wsparcie przeznaczone będzie na zwiększenie roli transportu miejskiego, jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej w miastach oraz w ich obszarach funkcjonalnych. Realizowane będą przedsięwzięcia służące zwiększeniu wykorzystania niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej.

BUDŻET KONKURSU: 25 675 492,00 EUR

POZIOM DOFINANSOWANIA: 80%

MINIMALNY WKŁAD WŁASNY: 20%

 

ZAPYTAJ NAS O SZCZEGÓŁY ►