RPO Woj. Podkarpackiego 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R

                                                                                                  

 

RPO Woj. Podkarpackiego 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R

oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

typ projektu: Infrastruktura B+R

TERMINY: 30 września 2016, od godziny 8.00  do 29 grudnia 2016, do godziny 15:30, Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 30 czerwca 2017 r

OBSZAR KONKURSU:

  1. przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach.
  2. instytucje otoczenia biznesu mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianiu infrastruktury B+R w formie dzierżawy lub najmu).

BENEFICJENCI:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania:

  1. dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,
  2. dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,
  3. dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

    Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000 zł.
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 30 000 000 zł.

Kwota przeznaczona na konkurs – 80 000 000 zł.