RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

·        modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) na bardziej efektywne energetycznie

·        głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,

·        zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,

·        zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu.

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie.

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

BENEFICJENCI:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

 

TERMIN NABORU:

Nabór rozpoczął się 16 czerwca 2016 i zakończy się 9 września 2016 o godzinie 15:30.

BUDŻET KONKURSU: 40 000 000,00 zł.

  • Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł.
  • Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł.
  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do kosztów kwalifikowalnych wynosi odpowiednio:

Dla projektów w części inwestycji w odnawialne źródła energii

  • do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw
  • do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw