RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Działanie 1.1 INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

                                                                

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE REGIONU

  1. TECHNOLOGIE CHEMICZNE (ZRÓWNOWAŻONE)
  2. ZRÓWNOWAŻONE TECHNOLOGIE BUDOWNICTWA I DREWNA
  3. TECHNOLOGIE PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO I METALOWEGO
  4. TECHNOLOGIE PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO (W TYM OZE, POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ)
  5. TECHNOLOGIE ROLNO-SPOŻYWCZE
  6. PROCESY I PRODUKTY OCHRONY ZDROWIA I ŚRODOWISKA (LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCE)

RPO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Działanie 1.1  INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZAKRES PROGRAMU

budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności innowacyjnej przedsiębiorstw;

finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów tj.:

·        badań naukowych i przemysłowych,

·        prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych),

·        linii pilotażowych,

·        działań w zakresie wczesnej walidacji produktów,

·        zaawansowanych zdolności produkcyjnych,

 

Nie mogą istnieć samodzielnie projekty składające się tylko z pierwszej produkcji.

Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

BENEFICJENCI

przedsiębiorstwa, w szczególności: mikro, małe i średnie

TERMIN NABORU: IV kw. 2016

BUDŻET KONKURSU: 40 000 000,00