Trwałość projektu

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 1.4 Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania trwałości Projektu przez okres 3 lub 5 lat (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa) od dnia zakończenia realizacji Projektu. Po zakończeniu realizacji projektu, wybrane i uprawnione instytucje (w tym: RIF, PARP, US, UKS) mogą przeprowadzić kontrolę trwałości projektu.

Obszary podlegające monitorowaniu

 • Majątek nabyty w ramach projekt;
 • Udokumentowanie wskaźników rezultatu;
 • Działania informacyjno-promocyjne;
 • Sprawozdawczość;
 • Polityki horyzontalne;
 • Archiwizowanie dokumentacji;
 • Zwrot zabezpieczeń w projekcie;
 • Wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych;
 • Wykorzystanie efektów projektu;
 • Podwójne finansowanie;
 • Przychody w projekcie;
 • Zmiany formalno – prawne;

Zapewnij firmie spokój i bezpieczeństwo korzystając z usługi PNO

Złożenie wniosku o płatność końcową to istotny, jednak nie ostatni etap realizacji umowy o dofinansowanie. Przed Beneficjentem jeszcze 3 lub 5 lat (w zależności od wielkości/statusu podmiotu, który otrzymał dofinansowanie) podlegania pod zapisy umowy o dofinansowanie. Aby niewłaściwe postępowanie w okresie gwarancji projektu nie zmuszało Państwa do zwrotu dotacji, trzeba znać obowiązujące zasady i mieć świadomość zagrożeń.

 • Czy wiesz wszystko o obowiązkach Beneficjenta w okresie trwałości projektu?
 • Jakie zmiany w Projekcie są dopuszczalne, a które grożą zwrotem dotacji?
 • Czy wiesz jakie obowiązują Cię sprawozdania roczne czy kwartalne, kumulatywne?
 • Czy znasz konsekwencje prawne i finansowe dot. niewdrożenia obowiązków związanych z okresem trwałości?
 • Czy wiesz, że na etapie trwałości można otrzymać korektę finansową?
 • Czy wiesz, że wyniki wcześniej przeprowadzonych kontroli mogą być zakwestionowane?
 • Czy znane Ci są przysługujące środki ochrony prawnej w zakresie wykrytych nieprawidłowości?
 • Czy znasz obowiązki, których przestrzeganie w sposób szczegółowy badane jest w trakcie kontroli na etapie trwałości projektu?
 • Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś „nie” to zapraszamy do skorzystania z usług PNO Consultants w zakresie przygotowania firmy do obsługi Projektu w trakcie okresu trwałości.


W ramach usługi zarządzania gwarancją projektu proponujemy 

 • audyt realizacji zasad trwałości w firmie;
 • zidentyfikowanie ew. ryzyk związanych z możliwością zachowania zasad trwałości oraz rekomendację ograniczenia ewentualnych ryzyk;
 • przygotowanie do kontroli na etapie trwałości;
 • omówienie zakazanych praktyk w okresie trwałości projektu;
 • omówienie zmian i modyfikacji wymagających zgłoszenia do Instytucji;

Zapraszam do kontaktu: Jolanta Kałuska, Senior Compliance Manager T:+48 508 342 441 E: jolanta.kaluska@pnocee.com