Dotacje krajowe

Know-how to więcej niż tania siła robocza i niskie podatki – jak dotacje pomogą w innowacyjności polskich firm?

Polski rząd na początku stycznia przyjął projekt Umowy Partnerskiej, która będzie mapą drogową wykorzystania dotacji unijnych w okresie 2014-20. Oczywiście pod warunkiem przyjęcia tych zapisów przez Komisję Europejską.

Strony