Knowledge Center - artykuły

POLISH - ISRAELI CALL FOR PROPOSALS FOR JOINT R&D PROJECTS

Poland and Israel are announcing the four’th Call for Proposals for joint R&D projects, focusing on developing innovative products and applications in all technological and application areas.
Applicants are expected to develop ready to market solutions or projects which have strong market potential for Poland, Israel and Europe.

MATIMOP/ISERD and NCBR will support joint R&D projects involving parties from both countries.

POLSKO IZRAELSKI KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZO- ROZWOJOWE

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłosiły czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Stymulowanie innowacyjności w Polskiej gospodarce

Polacy w świecie postrzegani są, jako bardzo przedsiębiorczy i innowacyjny naród. Takiej ocenie często towarzyszy uznanie ze strony innych nacji. Patrząc na historię polskiej wynalazczości można chociażby wymienić Jana Heweliusza za peryskop, Ignacego Łukasiewicza za podwaliny branży naftowej, czy bardziej współcześnie Józefa Hofmanna za wycieraczki samochodowe, czy spinacz biurowy. Niestety nie brakuje też takich, którzy o polskiej innowacyjności wypowiadają się pejoratywnie, choć paradoksalnie, jest to niczym innym jak dostrzeżeniem naszego naturalnego sposobu myślenia "out-of-the-box". Typowym przykładem takiej oceny Polaków jest komentowanie naszego swobodnego i "interpretacyjnego" podejścia do norm i przepisów. A to przecież właśnie kreatywne kwestionowanie status-quo i podważanie obowiązujących norm często staje się matką innowacji.

Co nowego w kontrolach?

W okresie 2014 – 2020 Polska będzie miała do wydania i rozliczenia 72,9 mld euro. Kończący się obecny okres programowania stanowiąc poligon doświadczalny dla beneficjentów ale i też instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie środków, ujawnił wiele luk prawnych i nieprawidłowości. Najczęstszym narzędziem wykrywania uchybień są oczywiście kontrole. Obok kontroli, instrumentem badającym poprawność wdrożenia zapisów umowy o dofinansowanie jest audyt zewnętrzny.

Inwestuj w R&D i bądź innowatorem

Dotacje w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 ruszyły „pełną parą”. W części konkursów można już składać aplikacje, pierwsze projekty zostały już rekomendowane do dofinansowania. Kierunek udzielania wsparcia jednoznacznie wskazuje, że przede wszystkich będzie ono skierowane do innowacyjnych firm, poszukujących nowych rozwiązań i inwestujących w badania i rozwój. To właśnie prace badawczo-rozwojowe mają stać się w najbliższych latach motorem rozwoju polskiej gospodarki na tle Europy i świata, jak również być głównym źródłem generowania innowacji.

Strony