Knowledge Center - artykuły

Nowa perspektywa - nowe problemy?

W okresie 2014 – 2020 Polska będzie miała do wydania i rozliczenia 72,9 mld euro. Już teraz wiadomo, że budżet kolejnej siedmiolatki to obok zupełnie nowego scenariusza wydatkowania pieniędzy, będzie również preferował innych niż dotychczas beneficjentów. Kończący się obecny okres programowania stanowiąc poligon doświadczalny dla beneficjentów ale i też instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie środków, ujawnił wiele nieprawidłowości.

Czy Bruksela sfinansuje innowacyjne projekty energetyczne? Realne potrzeby przedsiębiorców w kontekście formułowania dotacji

Ponad 90% krajowej energii pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego. Wynika to oczywiście z naszych największych w Europie zasobów węgla, które przez dekady pozwalały planować krajowy bilans energii bazując na spalaniu tego zasobu. Był to oczywisty wybór dopóty, dopóki w Europie nie mówiło się o ograniczeniu emisji CO 2. Rząd zmuszony umowami międzynarodowymi w celu realizacji unijnych celów w zakresie emisji spalin stymuluje zmniejszenie zależności polskiej energetyki od węgla poprzez zwiększenie ilości produkowanej energii ze źródeł odnawialnych.

Partner w rozwoju

PNO Consultants to wiodąca firma doradztwa dotacyjnego w Europie. Obecna jest na europejskim rynku od 28 lat i posiada swoje przedstawicielstwa we wszystkich krajach wspólnoty. Od początku działalności zajmuje się wspieraniem przedsiębiorstw w korzystaniu z pomocy publicznej i specjalizuje się w pozyskiwaniu środków z funduszy europejskich, krajowych i regionalnych.

Alternatywne źródła finansowania inwestycji w biopaliwa w perspektywie 2014-2020.

W ostatnim okresie w przemysł produkcji biopaliw zainwestowane zostały na całym świecie olbrzymie kapitały. Obserwowano dynamiczny przyrost inwestycji w sektorze odnawialnych źródeł energii (OZE), w tym instalacji do produkcji biopaliw. Tak duże zainteresowanie wynika m.in. z wysokich cen paliw na światowych rynkach oraz ograniczonego zasobu ropy naftowej.

Strony