Knowledge Center - artykuły

Poland’s comparative attractiveness to Europe in terms of FDI 2014 -2020

With the European economy still suffering from the fall out of the 2011 Euro crisis, the question is where to find its bright spots of business opportunity. Poland is one of these. Already for several years Poland knows to attract a fair share of FDI in Europe and in particular in the CEE region. The factors behind its attractiveness are self-explaining, and for some the list of advantages may become a bit boring, as much as it is true. The first, and for us the highest rated factor is the labour force.

Katalizator postępu

Polacy w świecie postrzegani są, jako bardzo przedsiębiorczy i innowacyjny naród; takiej ocenie często towarzyszy uznanie ze strony innych nacji. Patrząc na historię polskiej wynalazczości można chociażby wymienić Jana Heweliusza za peryskop, Ignacego Łukasiewicza za podwaliny branży naftowej, czy bardziej współcześnie Józefa Hofmanna za wycieraczki samochodowe, czy spinacz biurowy.

Program Marco Polo sfinansuje projekty związane z ograniczeniem transportu drogowego

W tym roku przedsiębiorstwa mają ostatnią szansę ubiegania się o dotację dla projektów transportowych przyjaznych środowisku w ramach programu Marco Polo.
W nowym okresie budżetowym rozpoczynającym się w 2014r. program MarcoPolo już
nie wróci, przynajmniej nie w obecnej jego formie.
Zaproszenie do składania wniosków zostało już opublikowane, a końcowy termin w którym wnioski będą przyjmowane to 23 sierpnia br. Budżet wyasygnowany do zadysponowania

W działaniu 4.4 PO IG konieczny eksport w trzydzieści miesięcy

Firmy aby znaleźć się na liście beneficjentów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 4.4, projekt musiał zdobyć 97% możliwych do zdobycia punktów. Oznacza to, że wszystkie podmioty z list rankingowych ogłoszonych od 2008 roku musiały zadeklarować możliwość wypełnienia wskaźnika eksportu, będącego jednym z kluczowych zobowiązań, weryfikowanych podczas kontroli projektu po jego zakończeniu.

Strony