Knowledge Center - artykuły

Strategie unijne i krajowe w zakresie wsparcia finansowego branży energetycznej w tym OZE po roku 2013.

Inwestycje w sektorze energetyki są w szczególny sposób narażone na ryzyko, głównie z uwagi na poniesienie znacznych nakładów inwestycyjnych w fazie budowy a maksymalne korzyści wynikające z eksploatacji instalacji są znacznie rozłożone w czasie. Zrealizowanie projektu inwestycyjnego związane jest przede wszystkim ze złożonym procesem projektowania, jak i również długotrwałymi procedurami administracyjnymi m.in. uzyskanie pozwolenia na budowę, pozytywnej oceny projektu w zakresie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

„Wujek Sam czy… ze wsparciem”? –szansa w programie Innotech

Badania i rozwój otworzą przedsiębiorcom drzwi na rozwój działalności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (dalej: NCBiR) planuje kolejny nabór wniosków do programu INNOTECH. Oznacza to „uchylenie drzwi” dla przedsiębiorców na rozwój prowadzonej działalności. Jak mocno trzeba będzie się starać aby je szeroko otworzyć?

Oko w oko z NCBiR

Biogazownie - atrakcyjne czy nie?

Jednym ze sposobów zróżnicowania źródeł pozyskiwania energii zwłaszcza na bazie OZE jest budowa biogazowni. Budową takich instalacji w Polsce od niedawna interesuje się wielu inwestorów działających na rynku energetycznym jak też i rolników. Decyzja o budowie instalacji do pozyskiwania biogazu poza uwzględnieniem niezbędnych aspektów technologicznych, logistycznych oraz finansowych musi być również poprzedzona dokładną analizą wykonalności takiej inwestycji w wybranym miejscu i formie, w kontekście wymagań formalno-prawnych czy środowiskowych.

Marco Polo przyjazne środowisku Dotacja dla projektów transportowych

W tym roku przedsiębiorstwa mają ostatnią szansę ubiegania się o dotację dla projektów transportowych przyjaznych środowisku w ramach programu Marco Polo. W nowym okresie budżetowym rozpoczynającym się w 2014r. program Marco Polo już nie wróci, przynajmniej nie w obecnej jego formie. Zaproszenie do składania wniosków zostało już opublikowane, a końcowy termin w którym wnioski będą przyjmowane to 23 sierpnia br. Budżet wyasygnowany do zadysponowania w 2013 r. to 66.700.000 € .

Strony