Dotacje 2014-2020

RPO Woj. Śląskie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

RPO Woj. Śląskie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej TERMINY KONKURSU: od 30 września 2016 do 30 marca 2016 r. do godz. 12:00, BUDŻET: 35 674 996,82 POZIOM DOFINANSOWANIA: 85%

RPO Maz - 4.3.1, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej

RPO Maz - 4.3.1, Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów – Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Wsparcie przeznaczone będzie na zwiększenie roli transportu miejskiego, jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej w miastach oraz w ich obszarach funkcjonalnych. Realizowane będą przedsięwzięcia służące zwiększeniu wykorzystania niskoemisyjnego transportu zbiorowego i innych przyjaznych środowisku form mobilności miejskiej.

RPO Woj. Podkarpackiego 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R

RPO Woj. Podkarpackiego 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. instytucje otoczenia biznesu mogą ubiegać się o wsparcie projektów polegających na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianiu infrastruktury B+R w formie dzierżawy lub najmu).

Strony