Dotacje 2014-2020

EFG: Europejski Fundusz dostosowania do Globalizacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej (UE) mającym na celu wsparcie finansowe firm, których pracownicy są zagrożeni utratą pracy. EGF wspiera projekty, których celem jest stworzenie i egzekwowanie działań przyczyniających się do zwiększenia szans na zatrudnienie dla zwolnionych pracowników i tym samym podniesienie ich szans na rynku pracy. Powyższe zmiany strukturalne muszą mieć swoje podłoże w globalizacji.

Strony