Dotacje 2014-2020

SOKÓŁ Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

SOKÓŁ Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych (NFOŚiGW)

ZAKRES PROGRAMU

Wdrożenie inniowacyjnych technologii środowiskowych śłużacych ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji 

Zrównoważona energetyka:

RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

RPO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach.

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-POMORSKIEGO 10.4 redukcja emisji RPO

RPO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-POMORSKIEGO

10.4 redukcja emisji RPO

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

Konkurs obejmuje typy projektów nr 4) i 5) wymienione w pkt 5 opisu Działania 10.4. zamieszczonego w SzOOP RPO WP, tj.:

4) modernizację oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych,

5) rozbudowę systemu monitoringu powietrza.

Strony