Dotacje 2014-2020

RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 3.2 Modernizacja energetyczna budynków

RPO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

3.2 Modernizacja energetyczna budynków

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:

1.      ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,

RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Działanie 3.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

RPO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Działanie 3.3 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W SEKTORZE PUBLICZNYM I MIESZKANIOWYM

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

Projekt dotyczący przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.;

Strony