Dotacje 2014-2020

1.5 EFEKTYWNA DYSTRYBUCJA CIEPŁA I CHŁODU POiŚ

Wsparcie zostanie skierowane na budowę sieci ciepłowniczej lub sieci chłodu (oraz przyłączeń), głównie na cele komunalno-bytowe. Wspierana będzie budowa nowych sieci ciepłowniczych/chłodniczych wraz z niezbędnymi przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, mająca na celu przyłączenie nowej mocy cieplnej, niezwiązanej z zastępowaniem istniejących, lokalnych źródeł ciepła.

RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

RPO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” Program obejmuje dwa typy projektów: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

RPO WOJ. ŁÓDZKIEGO - DZIAŁANIE 1.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIEBIORSTW

RPO WOJ. ŁÓDZKIEGO - DZIAŁANIE 1.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIEBIORSTW - Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje. Dofinansowanie będzie przyznane projektom zakładającym przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Strony