Dotacje 2014-2020

RPO WWM 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

finansowanie przeznaczone jest na: projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji.Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in. procesów, produktów, usług, systemu dystrybucji, itp. do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności. Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto preferencje uzyskają przedsiębiorstwa, które opracowały strategie inwestycyjne dotyczące internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

RPO Warmiśko-Mazurskie Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R

RPO Warmiśko-Mazurskie Poddziałanie 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R. Wsparcie skierowane zostanie na wdrożenie do działalności przedsiębiorstwa wyników prac badawczo-rozwojowych. Celem projektu będzie wdrożenie innowacji produktowej/ procesowej w skali co najmniej regionu (projekty po etapie pierwszej produkcji). Uzupełniającym elementem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych.

Strony