RPO WWM 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

                                                              

RPO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Poddziałanie 1.4.4 Internacjonalizacja MŚP

ZAKRES PROGRAMU

Finansowanie przeznaczone jest na:

  • projekty inwestycyjne MŚP mające na celu przygotowanie oferty produktowo-usługowej firmy do potrzeb internacjonalizacji.
  • Projekty będą obejmować wydatki (w tym infrastrukturalne) związane z dostosowaniem m.in.

·        procesów

·        Produktów

·        Usług

·        systemu dystrybucji, itp.

do wymagań nowych klientów, przepisów i norm obowiązujących w krajach, do których kierowana będzie oferta oraz nakłady inwestycyjne niezbędne do wprowadzenia zmian organizacyjnych wewnątrz firmy, w celu przygotowania jej do internacjonalizacji działalności.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Ponadto preferencje uzyskają przedsiębiorstwa, które opracowały strategie inwestycyjne dotyczące internacjonalizacji w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

BENEFICJENCI

Przedsiębiorstwa – wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Miejsce składania wniosków:

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE

 

TERMIN NABORU:

 od 29 lipca 2016 do 29 sierpnia 2016 r.

 

BUDŻET KONKURSU:  61 428 120,00 PLN.

·        Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN;

·        Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy;

·        Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 100 000,00 PLN;

·        Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 800 000,00 PLN;

·        Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć wynosi 50% wydatków kwalifikowalnych.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Magdalena Mróz 

Action Line Manager (R&D)

K:  +48 663 883 391
E:  magdalena.mroz@pnocee.com